JUS APGAVO. MINČIŲ LIETUS NEPADEDA KŪRYBIŠKAI MĄSTYTI

Minčių lietus (angl. brainstorming ) – žinomiausia kūrybinio mąstymo technika, pasirodo ne tik neskatina kūrybiškumo, bet ir gali sumenkinti kiekvieno individo pastangas sukurti ką nors vertingo.
Šis metodas remiasi pagrindinėmis taisyklėmis, kurios reikalauja jaustis kuo laisviau, į kairę ir į dešinę žerti idėjas, net jei jos mažai kuo siejasi su probleminiu klausimu (pasak metodo autoriaus A. Osborn: „ Svarbiausia – kiekybė. Kokybė ateis paskui“), jokiu būdu nekritikuoti kitų ir, būtų neprošal, išplėsti jau pateiktas idėjas. Remdamiesi šiomis taisyklėmis, mes gaištame laiką lėkštuose, neproduktyviuose susirinkimuose. Retai kada tokį minčių lietų lydi iš tiesų naujoviškos idėjos, sprendžiančios probleminį klausimą.

 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ IŠVADOS

Viso pasaulio mokslininkai jau daugiau nei pusę amžiaus įvairiausiais eksperimentais bando patvirtinti arba paneigti „minčių lietaus“ efektyvumą. Išvados, prie kurių prieita, Jus gali nustebinti:

  • Dešimtmečius trukę tyrimai atskleidė, kad brainstormig‘o grupės sugalvoja gerokai mažiau idėjų, nei tiek pat žmonių galėtų sugalvoti pavieniui (Keith Sawyer, 2012).
  • Osborno metodikos efektyvumas buvo pirmą kartą paneigtas dar 1958m. Jeilio universitete atlikus paprastą eksperimentą: 48 studentai, suskirstyti į 12 grupių gavo šūsnį galvosūkių, kuriuos turėjo bandyti išspręsti laikydamiesi Osborno metodikos principų. Kiti 48 studentai gavo tuos pačius galvosūkius ir buvo paprašyti juos spręsti savarankiškai.
    Rezultatai: pavieniui, savarankiškai dirbę studentai ne tik išsprendė dvigubai daugiau galvosūkių, tačiau komisijos nariai pripažino jų sprendimus įtikinamesniais ir veiksmingesniais.
  • Minčių lietus neatskleidžia grupės potencialo. Toli gražu, – ši technika jį slopina, o nuo to kenčia kiekvieno grupės nario kūrybingumas (Jonah Lehrer, 2012).
  • „Grupės, dirbančios pagal kokią nors techniką, yra efektyvesnės nei dirbančios be jokios. Tačiau grupės, kuriose reikalaujama diskutuoti ir kritikuoti, yra efektyvesnės, nei tos, kuriose taikomos klasikinės minčių lietaus taisyklės, t.y. kuriose kritika draudžiama“ (Feinberg & Nemeth, 2008).
  • Pastarųjų metų tyrimais imta ieškoti atsakymo kaip kiekybė virsta kokybe, pavyzdžiui, siekta įvertinti grupės narių galimybes atpažinti ir pasirinkti geriausias idėjas iš sugeneruotų idėjų sąrašo.
    Paprastai grupėms sunku pereiti nuo įprastų, paprastų idėjų prie originalių ir naujoviškų. Tačiau ne mažiau sunkumų sudaro užduotis tarp sugeneruotų idėjų atpažinti ir pasirinkti naujoviškiausias, originaliausias idėjas (Stroebe, Nijstad, & Rietzschel, 2010).
  • Jei problema ir uždavinys formuluojamas siaurai, arba net išskiriami atskiri problemų punktai, grupės sugeneruoja daugiau kokybiškų idėjų, nei tiesiog teiktų visas kylančias asociacijas. (Dennis, Valacich, Connolly, and Wynne 1996; Coskun, Paulus, Brown, & Sherwood, 2000; Dennis, Aronson, Heninger, & Walker, 1999; Rietzschel, Nijstad, and Stroebe 2007).

DAR  APIE  VIENĄ  TYRIMĄ

Kito tyrimo metu garsi Kalifornijos universiteto Berklyje psichologė, nagrinėjanti darbo santykių, darbo efektyvumo ir kūrybinio mąstymo psichologines problemas, Charlan Nemeth, padalijo 265 studentes į grupeles po penkias. Kiekvienai komandai duota ta pati probleminė situacija ir atsitiktine tvarka pateiktos sąlygos. Užduotis skambėjo šitaip: „Kaip galima sumažinti transporto srautus San Francisko įlankos apskrityje?“ Idėjų paieškai skiriama 20 min.
Kiekvienai iš komandų atsitiktine tvarka pateikta viena iš trijų sąlygų:

1. Jokių nurodymų: dirbkite kaip norite.

2. Dirbdamos vadovaukitės minčių lietaus (angl. brainstorming) technika, o svarbiausia – susilaikykite nuo kritikos.

3. Diskutuokite. Sąlygos sakinys skambėjo taip: „Dauguma tyrimų ir patarimų teigia, kad geriausi sprendimai randami tada, kai jų sugalvojama daug. Pageidautina laisvai kalbėti, nebijokite sakyti, kas tik šaus į galvą. Be to, dauguma tyrimų rodo, kad reikėtų diskutuoti ir net kritikuoti vienas kito mintis“.

Kurios komandos pasirodė geriausiai? Nors minčių lietaus (angl. brainstorming) technika dirbusios šiek tiek aplenkė laisvai dirbusias studentes, diskutavusios komandos buvo daug produktyvesnės: sugalvota vidutiniškai 25% daugiau idėjų.
Iškalbingiausia tyrimo dalis išryškėjo, kai komandos išsiskirstė. Tada tyrėjai apklausė kiekvieną tyrimo dalyvę ar po pokalbių joms kilo dar daugiau minčių apie eismo pagerinimą? Laisvųjų ir minčių lietaus (angl. brainstorming) grupių narės vidutiniškai pateikė po dvi papildomas mintis, o diskusijų dalyvės – daugiau nei po septynias. Nemeth apibendrina rezultatus: „Nors nurodymas „nekritikuok“ yra bene dažniausia instrukcija minčių lietaus technikoje, atrodo, kad tokia strategija duoda priešingų rezultatų. Mūsų tyrimas atskleidė, kad diskusija ir kritikavimas idėjų neslopina, o atvirkščiai – jas skatina, atitinkamai kaip ir kiti nurodymai“ (Jonah Lehrer, 2012, „Vaizduotė. Iš kur kyla kūrybiškumas“ ).

 

APIBENDRINANT

Jei Jūs savo darbovietėje jau ne vieną kartą esate „sušlapę“ neproduktyviame minčių lietuje, bandydami sugalvoti ką nors originalaus, nenusiminkite ir tiesiog atkreipkite dėmesį į mokslininkų tyrimus. Pasinaudokite kitomis kūrybinio mąstymo technikomis, pasekite tų pėdomis, kuriems ne kartą pavyko. Pavyzdžiui, kitame straipsnyje mes Jums papasakosime apie Steve Jobs‘o ir Pixar taikytus metodus, kuriant visų laikų geriausią animaciją.

Br

DAUGIAU IDĖJŲ?

Mes programuojame jau ilgiau kaip 16m, o SharePoint mūsų kraujyje ir sapnuose. Paprasčiau tariant, mes turime idėjų kaip palengvinti Jūsų kasdienio darbo rutinas.