Istorijos, vertos papasakoti

Įdomiausios istorijos arba tos, kurios sukūrė žymią pridėtinę vertę klientui.

SharePoint dokumentų valdymo sistema (DVS). Sukurta SharePoint aplinkoje. Integruota intraneto svetainėje. Automatizuotos funkcijos: kuro/ kelionės lapų apskaita, automatizuotos komandiruotės, automatizuotos atostogos, sertifikatų registras. 
EL. DOKUMENTAI.  Visi dokumentai registruojami, kuriami, pasirašomi, tvirtinami per DVS. Galima sukurti ne tik dokumentus, bet ir užduotis, susijusias su konkrečiais dokumentais, o tuomet stebėti užduočių atlikimo statusą.

SUPAŽINDINK NAUJOKĄ. Atėjus naujokui tereikia jį įtraukti į atitinkamą grupę (pavyzdžiui, „projektų vadovai“) ir sistema automatiškai suformuoja užduotis naujokui susipažinti su tam tikra, būtent tai grupei, būtina medžiaga.

AUTOMATIZUOTOS ATOSTOGOS. Tai visiškai automatizuotos atostogos, tereikia nurodyti tik datas, visą kitą atlieka sistema: suformuoja prašymą, išsiunčia jį pasirašyti/ atmesti pavaduojančiam asmeniui, vėliau visiems tvirtinantiems pagal hierarchinę logiką bei informuoja finansų skyrių.

KOMANDIRUOTĖS. Automatizuotas tiek vieno asmens, tiek grupės asmenų komandiruočių organizavimo procesas. Darbuotojas užpildo kortelę, nurodydamas tikslą ir datą. Sistema suformuoja užduotis visiems tvirtinantiems asmenims, suformuoja užduotis finansų ir administracijos skyriams. Grįžus po komandiruotės sistema prašys užpildyti ataskaitą.

SERTIFIKATŲ REGISTRAS. Sistema ne tik leidžia lengvai surasti ir rūšiuoti sertifikatus pagal pavadinimą, galiojimo trukmę, išdavusią organizaciją ar nuosavybę (įmonės, darbuotojų, įrangos sertifikatai). Sistema taip pat primena atsakingiems asmenims, kai sertifikatas artėja prie galiojimo termino pabaigos.

KURO/ KELIONĖS LAPŲ APSKAITA. Sistema turi informaciją apie darbuotojui priskirtą automobilį, kuro kortelę ir jos limitą, kuro tipą ir normą. Sistema panaudoja kuro operatoriaus duomenis ir suformuoja užduotis darbuotojams užpildyti kelionės lapus, tačiau ji neleidžia priskirti organizacijoms kaštams ne kuro pirkimus arba kitokio tipo kurą, nei priskirtas.

Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje ir Baltarusijoje veikianti inžinierinių sprendimų kompanija „Fima“, kurianti sprendimus miestų infrastruktūrai: transporto, geležinkelių, energetikos ir kitiems sektoriams.
SharePoint aplinkoje įdiegta dokumentų valdymo sistema bei automatizuoti komandiruočių, atostogų, mokymų organizavimo procesai, palengvintas valdybos balsavimas. 
VALDYBOS BALSAVIMAI.
Kad svarstomu klausimu būtų prieita greito bendro sprendimo sukurta speciali funkcija, kuri užtikrina, kad balsavimui reikalinga informacija bus pateikta kokybiškai, visi valdybos nariai gaus el. priminimus tiek apie pradedamą balsavimą, tiek apie jau įvykusio balsavimo rezultatus.
AUTOMATIZUOTOS ATOSTOGOS.
Tai pats lengviausias būdas išleisti žmones atostogų. Darbuotojas užpildo specialius laukus. Tvirtintojai vieno mygtuko paspaudimu patvirtina (arba ne) atostogų prašymą. Visą likusį darbą atlieka sistema: suformuoja prašymą, vėliau įsakymą, surenka visus reikalingus parašus (personalo, pavaduojančio, vadovų), užregistruoja vidiniuose dokumentuose ir nusiunčia informaciją buhalterijai. Procesas vyksta panašiai ir mokymų, ir komandiruočių organizavimo atvejais.
AUTOMATIZUOTOS KOMANDIRUOTĖS SU AVANSO APYSKAITA.
Darbuotojas pildo specialius laukus. Tvirtintojas vieno mygtuko paspaudimu tvirtina (arba atmeta) prašymą. O visą kitą darbą atlieka sistema. Ji suformuoja įsakymą, surenka būtinų tvirtintojų parašus, vykdo avanso apyskaitą, o darbuotojui grįžus iš komandiruotės prašo užpildyti ataskaitą.
INVL grupė šiuo metu valdo daugiau kaip 20 investicinių, nekilnojamo turto ir pensijų fondų Lietuvoje ir Latvijoje, privačius finansinių priemonių portfelius. „Invalda INVL“ akcijomis vertybinių popierių biržoje „NASDAQ Baltic“ prekiaujama nuo 1995 metų.
E-sveikatos portalas, sukurtas jungtinėje veikloje su partneriais, leidžia vartotojams elektroniniu būdu registruotis pas gydytoją, matyti arba pateikti atitinkamos medicininius įrašus, užsisakyti tokių išrašų parengimą ir persiuntimą nurodytoms organizacijoms (per el. valdžios vartus ar per E.pristatymo sistemą draudimo įstaigoms, teismams, darbovietei), atstovauti kitą asmenį, gauti priminimus, apie planuojamą vizitą arba  pranešimą, kai eilėje pas gydytoją atsilaisvina vieta.
AUTOMATIZUOTI PROCESAI: vidinių, gaunamų, išsiunčiamų dokumentų valdymas, jų pasirašymas, integracija su E. pristatymo sistema ir valdžios vartais.
MEDICININIŲ IŠRAŠŲ UŽSAKYMAS. Galimybė internetu užsisakyti ir gauti medicininius įrašus (tiek elektroninius, tiek popierinius, siunčiamus per nacionalinę E.pristatymas dokumentų pristatymo sistemą. Prisijungdami per el. valdžios vartus užsakyti medicininius išrašus gali tiek pacientas, tiek jo darbovietė, draudimo įstaiga, teismai ir kitos institucijos LR įstatymų numatyta tvarka.
E. PARAŠAS IR E. ŽYMA. Įdiegtas sertifikuotas kvalifikuotas elektroninis parašas dokumentams, siunčiamiems per E. pristatymo sistemą pasirašyti, o vidiniams dokumentams naudojama elektroninė žyma.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos yra didžiausia daugiaprofilinė gydymo įstaiga Lietuvoje. Ligoninė turi 35 klinikinius skyrius, apimančius visas medicinos ir chirurgijos sritis, nuo kardiovaskulinės chirurgijos, neurochirurgijos iki organų transplantacijų. Kasmet Kauno klinikų ambulatoriniuose padaliniuose apsilanko daugiau nei 1 mln. pacientų, daugiau 95 tūkst. gydomi stacionare.
Sukurtas komunikacinis  bendradarbiavimo portalas, kuris reguliariai renka duomenis iš visų radijo, televizijos ir interneto programų (re)transliuotojų. Pagal surinktus duomenis Lietuvos radijo ir televizijos komisija priima sprendimus dėl licencijavimo bei vieno mygtuko paspaudimu – naudodamiesi SharePoint DVS‘u – paskelbia surinktus ir apdorotus duomenis svetainėje.   
AUTOMATIZUOTOS APKLAUSOS. Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) reguliuoja visų Lietuvos Respublikoje veikiančių radijo, televizijos ir interneto transliuotojų bei retransliuotojų veiklą. Kiekvienais metais jie visi turi būti apklausiami bei atnaujinama tam tikra specifinė informacija. Tai reiškia, kad pagal (re)transliuotojo tipą skiriasi ir apklausos. Sistema automatizuoja informacijos surinkimą, o tuo pačiu diferencijuoja apklausų klausimus, t.y. kiekvienas (re)transliuotojas gauna jam pritaikytą klausimyną.
VIEŠINIMAS VIENO MYGTUKO PASPAUDIMU. LRTK apdorojusi ir patikrinusi surinktą informaciją, dalį jos privalo viešinti. LRTK darbuotojai tai gali atlikti vieno mygtuko paspaudimu.
Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) yra transliuotojų ir (re)transliuotojų veiklą reguliuojanti ir prižiūrinti institucija. Komisija užtikrina, kad radijo, televizijos ir internetu transliuojamos ar retransliuojamos programos atitiktų LR visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis politiką, bei nacionalinius ir Europos Sąjungos teisės aktus. 
Grupėje atsisakyta įprastų vidinių popierinių dokumentų ir jų kūrimo bei vizavimo procedūrų. Jie pakeisti elektroniniais.
Platforma: Microsoft SharePoint Foundation 2013;
Centralizuota – bendra visoms įmonėms, priklausančioms grupei;
Lengvai plečiama neribotu įmonių, prijungiamų prie sistemos, skaičiumi. 
GUDRI SISTEMA. Įsakymai,  atostogų prašymai kuriami elektroniniu būdu. Įdomu, kad sukūrus dokumentą, galima suformuoti užduotis visiems, vienam darbuotojui ar jų grupei. Sistema saugo sukurtas užduotis kiekvieno darbuotojo užduočių aplanke, rūšiuoja pagal atlikimo termino laiką, bei primena apie užduotis, kurias vėluojama atlikti. Beje, sistema automatiškai  pratęsia užduoties atlikimo trukmę, jei terminas sutampa su savaitgaliu.

NESTANDARTINIS ASPEKTAS – yra tai, kad SharePoint Foundation (nemokamoje versijoje) sukurtas funkcionalumas, kurio nebūna net ir mokamoje SharePoint Server versijoje: sukurta bendra visų įmonių darbuotojų duomenų bazė, joje atkartotos priklausomybės grupėms bei  darbuotojų ryšiai tarp grupės įmonių. Visa kontaktinė informacija prieinama vienoje vietoje.

EINATE ATOSTOGŲ? Sistema formuodama atostogų prašymus automatiškai pati perskaičiuoja atostogų trukmę, jei į planuojamų atostogų laikotarpį patenka valstybinės šventės ar kitos nedarbo dienos. Taip pat suformuoja užduočių rinkinius išeinančiam atostogų ir jį pavaduojančiam.

 Tarptautinė įmonių grupė „Modus grupė“ veiklą vykdo keturiose pagrindinėse veiklos srityse: automobilių pardavimo ir jų techninio aptarnavimo, automobilių nuomos paslaugų, nekilnojamojo turto vystymo ir energetikos.
Grupei priklauso daugiau nei 20 skirtingą veiklą vykdančių įmonių Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Baltarusijoje. Jose daugiau nei 369 darbuotojai.
Sudėtingi darbuotojų ir įmonių ryšiai bei hierarchinė struktūra.   Įmonių grupė sparčiai auga, todėl sukurta sistema turi būti lengvai plečiama.
Naudojant SharePoint ir kitas technologijas, jungtinėje veikloje su partneriais, suprojektuota IS, kurios platforma apjungia 6 švietimo registrų, duomenų bazių, duomenų mainų ir AIKOS svetainės funkcijas.
Svetainės administratoriams sukurtos galimybės lengvai plėsti ar diferencijuoti bet kurios svetainės dalies funkcijas, o svetainės lankytojams – naudotis įvairiomis personalizuotomis paslaugomis.
INDIVIDUALIZUOTA ERDVĖ LANKYTOJAMS: Susikuria tiek vidinių puslapių, kiek nori. Tokio turinio, kokio nori. Suformuoja CV iš registrų duomenų. Per sistemą pateikia dokumentus stojimams. Prenumeruoja naujienas. Dalinasi CV duomenimis su kolegomis, potencialiais darbdaviais ir kt.

SKIRTINGI PROFILIAI: norintiems stoti į aukštesniąsias ir profesines mokyklas, norintiems persikvalifikuoti; vaikams ir suaugusiems.

PAPRASTA ADMINISTRATORIAMS: Lengva plėsti, keisti ar diferencijuoti funkcionalumą bet kurioje svetainės funkcinėje dalyje. Platforma apjungia švietimo registrų, duomenų bazių, duomenų mainų ir AIKOS svetainės funkcijas. 

AIKOS 2 ─ atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema, plačiam vartotojų ratui teikianti informaciją, kurios pagrindas ─ valstybinės, žinybinės ir kitos duomenų bazės bei registrai.

AIKOS paskirtis ─ padėti Lietuvos asmenims pasirinkti paklausią specialybę (kurią galima įgyti pirmą kartą ar persikvalifikuoti Lietuvos ir Europos aukštosiose ir profesinėse mokyklose) kaupiant, apdorojant bei patogia forma pateikiant informaciją apie mokymosi galimybes.

 Dokumentų valdymo sistema sumodeliuota SharePoint Foundation platformoje pagal svarbiausią organizacijos poreikį –  organizuoti dokumentus pagal dinamiškai besikeičiančias veiklos sritis.
Jei veiklos šaka būtų parduodama,  reorganizuojama, atsirastų nauja ir t.t. – valdybai būtų paprasta turėti ir valdyti visus  susijusius dokumentus.

Dabar yra šios, skirtingos veiklos šakos: informacinės technologijos, nekilnojamas turtas, žemės ūkio paskirties žemė, naujai įsteigti privataus kapitalo ir investiciniai fondai.

DOKUMENTŲ TIPAI. DVS administruoja registruojamus (gaunamus ir siunčiamus),  neregistruojamus (daugiau nei 12 dokumentų tipų) dokumentus, taip pat pirkimų, susirinkimo protokolų ir užduočių dokumentus.

PROTOKOLAI PAPRASČIAU. Kuriami susirinkimų protokolai turi funkcinę galimybę būti generuojamais iš prieš tai buvusio susirinkimo protokolo.

VERSIJAVIMAS.Tam tikros kuriamų dokumentų grupės visuomet yra automatiškai versijuojamos, t.y. iki kol sukuriamas ir patvirtinamas galutinis dokumentas, saugomos tarpinės dokumento versijos.

BIBILIOTEKA. Pagrindinėje DVS svetainėje sukurta dokumentų biblioteka, į kurią iš senosios sistemos numigruoti dokumentų failai su metaduomenimis.

LENGVA ADMINISTRUOTI. Tokia sistemos architektūra lengvai plečiama be papildomų investicijų į programavimo darbus ir lengvai pertvarkoma pagal dinamiškos organizacijos poreikius iš karto.

AB „Invalda LT“ yra viena didžiausių turtą valdančių ir investuojančių bendrovių Lietuvoje. „Invaldos LT“ akcijomis yra prekiaujama NASDAQ OMX Vilnius biržoje nuo 1995 m., o bendrovių „INVL Baltic Farmland“, „INVL Technology“ ir „INVL Baltic Real Estate“ – nuo 2014 m. birželio 4 d. Nuo įsteigimo „Invalda LT“ įgyvendino keletą dešimčių įmonių įsigijimo ir pardavimo, kapitalo pritraukimo sandorių, kurių bendra vertė – apie 4 mlrd. litų.
Organizacijos pagrindinis rūpestis – valdyti išduotą ITT įrangą ir su ja susijusius gerovės paketus (telefonas, pokalbių planas ir limitas, galimybė telefonu mokėti už stovėjimą, automobilio stovėjimo aikštelė ir t.t.) migruojant darbuotojams tarp skyrių, padalinių, išeinant iš darbo, o taip pat planuojant investicijas į ITT įrangos atnaujinimą.

Microsoft SharePoint Server 2010 Enterprise pagrindu sukurtas ir su kitomis sistemomis suintegruotas modulis atliekantis registro, ataskaitų ir apklausų funkcijas.

ATKARTOTA HIERARCHINĖ STRUKTŪRA. SharePoint Server 2010 Enterprise platformoje sukurtas organizacijos hierarchinę struktūrą atkartojantis darbuotojų darbo vietos apskaitos modulis, virtualiai prieinamas intranetu.

SUTVARKYTI IR MIGRUOTI HETEROGENIŠKI DUOMENYS. Atlikus pirminių duomenų auditą, skirtingomis Excel tipo duomenų lentelėmis pateikti duomenys standartizuoti ir importuoti į paruoštą klasifikatorių struktūrą SharePoint aplinkoje.

IŠMANUS REGISTRAS. Sukurtas modulis ne tik paskirtų darbo priemonių registras, tačiau atlieka išsamios analizės funkcijas, reikalingas investicijoms planuoti, bei geba atlikti darbuotojų apklausas.

 AB LESTO – Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatorius (LESTO) – aptarnauja 1,609 mln. klientų visoje Lietuvoje. Šalyje veikia 35 klientų aptarnavimo centrai, o įmonių grupėje dirba  2386 darbuotojai.

Organizacijoje nėra centralizuotos, virtualiai prieinamos ITT resursų registracijos ir apskaitos sistemos, kuri atspindėtų aktualią informaciją einamuoju momentu. Tai ypač svarbu, kai reikia suvaldyti išduotas kompiuterines darbo ir ryšio priemones keičiantis darbuotojams ar jų pareigoms, o įrangai dėl personalo pasikeitimų migruojant tarp centrų ir padalinių. Sudėtingas investicijų į ITT įrangą planavimas.

Sunkiausiai atsiperka investicijos į tas IT sistemas, kuriomis nėra motyvacijos naudotis. Išanalizavome kaip iš tiesų vyksta projektai, kokie yra jų tipai ir kaip turėtų veikti sistema idealiu atveju, kad būtų patraukli naudotis net ir naujokams.

Jau neminint, kad reikėjo senąją sistemą permigruoti iš 2003 Project Server į 2013 Project Server ir sudiegti finansinės analizės bei skaidrumo įrankius.

AUDITAS. Esamos projektų valdymo sistemos ir dokumentacijos auditas.

MIGRACIJA PER VERSIJAS. Naujos PVS architektūros sukūrimas permigruojant iš 2003 Project Serverio į 2013 Project Serverį (reiškias per tris versijas) ankstesnės PVS duomenis.

IŠMANUSIS PROJEKTŲ PORTFELIS. Vienintelio Lietuvoje UMT 365 – totalaus finansinio skaidrumo, įžvalgų ir analizės įrankio diegimas. Jo dėka lengviau atsakyti į tokius klausimus kaip: į ką verta investuoti, kas apsimoka, o kas ne, kokie projektai pasitvirtina, kuriems reikia sumažinti kaštus, o kurie, nors kainuoja brangiai – greitai atsiperka.
.

 AB „Litgrid“, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje.
„Litgrid“ atsako už Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką (pvz., strateginiai tarptautinių jungčių „NordBalt“ (Lietuva–Švedija) ir „LitPol Link“ (Lietuva–Lenkija) projektai).
 SharePoint platformoje sukurtas nuotolinio mokymosi modulis, ryšių su klientais, dokumentų, mokyklos resursų valdymo sistemos.  Taip pat  ISO procesus valdanti posistemė, bei IT pagalbos tarnyba.

Projekto dėka mokykla į mokymo ir administravimo procesus įvedė pažangias technologijas, taip įgyvendindama LR Švietimo ir mokslo ministerijos  rekomendacijas.

MULTIFUNKCINĖ SISTEMA. Sukurta informacinė sistema apima ne tik nuotolinio mokymo funkcijas, tačiau ir ryšių su klientais, dokumentų, mokyklos išteklių rezervavimo, ISO kokybės standarto valdymo sistemas. IT pagalbos tarnyba taip pat integruota.

REGISTRACIJA Į KURSUS IR AUTENTIFIKACIJA. Sukurta elektroninė registracija į kursus, tiek besimokantiems mokykloje, tiek tretiesiems asmenims. Autentifikacijos pagalba atskiri mokinių srautai yra lengvai suvaldomi ir susiejami su kontaktų ir klientų valdymo moduliu.

NUOTOLINIS MOKYMASIS REMIANTIS SCORM STANDARTU. Pritaikytas ir integruotas nuotolinio mokymosi modulis atitinkantis SCORM standarto reikalavimus. Jo pagalba mokiniai gali gauti naują paskaitų medžiagą, bei naujas užduotis ar egzaminus, kuriuos per sistemą teikia mokytojams, o jie tikrina ir įvertina, bei pateikia rezultatus mokiniui.

MINI REGISTRAI. Dokumentų valdymo sistemoje sukurti mini registrai: mokiniai, darbuotojai, mokinių ataskaitos, darbuotojų darbo pažymėjimų registras, pirkimai. Taip pat baigiamojo egzamino protokolai, SODROS pranešimai.

 Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla – vienintelė šalies profesinio mokymo įstaiga, ruošianti geležinkelio transporto sektoriaus darbuotojus.