„SharePoint Wizard“ ŽAIDIMO TAISYKLĖS

Prizai:

 • Pagrindinis prizas – V. Vaikevičiaus ir V. Baltrūno knyga „Lietuva. 101 įdomiausia vieta“  
 • 2 papildomi prizai: Aleksandros ir Danieliaus Mizielinskių knyga „Pasaulio atlasas“

 

SharePoint-Wizard-prizai-transp


KAIP ŽAISTI?

 1. ŽIŪRĖKITE. Paskelbsime tris komikso serijas svetainėje: http://profectusnovus.lt/musu-paslaugos/provokacija/.
 2. PAGALVOKITE IR PAFANTAZUOKITE. Peržiūrėję filmukus ir pasitelkę fantaziją, sveiką protą, humoro jausmą ar Microsoft SharePoint žinias atsakykite į gero prizo vertą klausimą: Kas yra šioje mažoje, juodoje, magiškoje dėžutėje?
 3. UŽPILDYKITE anketą. Atsakymus į klausimą galima siųsti po trečiosios serijos paskelbimo. Tiesiog užpildykite anketą svetainėje.
 4. LAIMĖKITE. Laimi pirmi trys teisingi (arba originaliausi, renkami visos PN komandos susirinkimo metu) atsakymai.
 5. Laimėtojas bus paskelbtas mūsų svetainėje www.profectusnovus.lt bei socialiniuose tinkluose: Facebook ir LinkedIn. Tuomet paskelbsime ketvirtąją seriją, kurioje patys išvysite teisingą atsakymą.
 6. Su laimėtoju susisieksime pagal pateiktus kontaktinius duomenis. Prizas atsiimamas UAB „Profectus Novus“ biure.
 7. Jei prizo neatsiimate per mėnesį nuo laimėjimo paskelbimo, jis lieka konkurso organizatoriui.

 

Svarbios detalės

 1. Organizatoriaus suformuota konkurso komisija įvertins visus laiku atsiųstus atsakymus iki 2015 m. rugpjūčio 31d. ir išrinks tris atsakymus, kurių autoriai taps pagrindinio ir dviejų papildomų prizų laimėtojais.
 2. Konkurso rezultatai bus paskelbti Bendrovės svetainėje iki 2015 m. rugsėjo 4d.
 3. Konkurso prizų negalima pakeisti pinigais arba kitais prizais.
 4. Konkurso dalyviai negali perduoti prizo gavimo teisės tretiesiems asmenims.
 5. Pagal Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymo nuostatas, prizai, kurių vertė neviršija 100 EUR, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu GPM įstatymo 9 str. 1 d. 1 p.). Atsižvelgiant į tai, konkurso dalyviui nekyla prievolė sumokėti GPM už laimėtą prizą.

 

DALYVAVIMAS

 • Konkurse gali dalyvauti: juridiniai asmenys, turintys ūkinės komercinės veiklos būstinę Lietuvos Respublikos teritorijoje ar Europos Sąjungoje, ir pilnamečiai fiziniai asmenis, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje.
 • Konkurse negali dalyvauti: Profectus novus konkurentai; esami ir buvę darbuotojai, bei jų šeimų nariai. Darbuotojo šeimos nariais yra laikomi: tėvai, įpėdiniai, broliai ir seserys, sutuoktiniai, sutuoktinių broliai ir seserys, sutuoktinių tėvai, kiti giminaičiai ir įvaikinti asmenys.
 • Asmuo, norintis dalyvauti konkurse, bendrovės svetainėje, atsakydamas į klausymus, privalo: nurodyti savo vardą ir pavardę, el. pašto adresą, mobiliojo telefono numerį.
 • Konkurso organizatorius neatsako, jei konkurse dalyvaujantis asmuo nurodys neteisingus arba nepilnus asmens duomenis.
 • Dalyvavimas konkurse yra savanoriškas ir reiškia, kad dalyvaujantis konkurse asmuo sutinka su šiomis taisyklėmis.

 

Pretenzijos

Pretenzijos dėl konkurso eigos gali būti pateiktos raštu, registruotu laišku organizatoriaus adresu iki 2015 m. rugpjūčio 31d. su užrašu „Atspėk, kas yra toje mažoje, juodoje, magiškoje dėžutėje?“. Pretenzijos išsiuntimo data yra laikoma registracinio laiško su pretenzija išsiuntimo data. Pretenzijas dėl konkurso eigos gali pateikti tik konkurso dalyviai. Organizatorius išnagrinės pretenziją ir apie savo sprendimą praneš dalyviui registruotu laišku per 7 darbo dienas dalyvio nurodytu adresu.


 

Baigiamosios nuostatos

 • Visi ginčiai, susiję su konkurso organizavimo prisiimtų įsipareigojimų vykdymu, bus sprendžiami kompetentingame teisme, pasirinktame pagal bendrąsias teisingumo taisykles.
 • Konkurso taisykles nustato tik šios taisyklės ir galiojantys teisės aktai.
 • Fizinių asmenų duomenys bus tvarkomi pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir bus tvarkomi tiktai tiek, kiek tai būtina konkursui įgyvendinti, įskaitant skundų sprendimą bei prizų įteikimą. Asmens duomenų pateikimas yra laisvanoriškas, bet būtinas norint dalyvauti Konkurse.
 • Asmenims, kurie pateikia duomenis, yra suteikiama teisė susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisė reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.